Plannen

Op dit moment heb ik plannen en ideeën voor enkele groter projecten:

  • Landschapsbiografie van de Veluwe: mijn pleidooi voor een landschapsbiografie is enthousiast onthaald, nu op zoek naar handen en voeten.
  • Onderzoek naar stadslandbouw, lokale voedselgemeenschappen en lokaal, regionaal en provinciaal voedselbeleid.
  • Promotieonderzoek: ik ben altijd op zoek naar onderzoeksprojecten die aansluiten bij mijn promotieonderzoek, bijvoorbeeld over voedselproductie en heidelandschappen of over kaasproductie en veenweidegebieden.

Recensie van De gewortelde stad

De studie De Gewortelde Stad behandelt de wederkerigheid tussen stad en landschap. Met het recent in Parijs getekende klimaatakkoord in gedachte een uiterst actueel thema.

Paul Broekhuisen schreef een mooie recensie over het boek De gewortelde stad.

Bestel het boek De gewortelde stad  bij Uitgeverij Blauwdruk.

Wat is het verschil tussen voedselproductie en natuurbescherming?

Proberen de auteurs van het boek 'Food Production and Nature…
19 april, 2017/door Martin Woestenburg

Natuurbescherming is een kwestie van beschaving

Frank Berendse nam onlangs afscheid als hoogleraar in Wageningen. Hij werd bekend van zijn kritiek op het agrarisch natuurbeheer, maar in zijn nieuwe boekje 'Wilde apen', dat als ondertitel heeft 'Natuurbescherming in Nederland', is hij ook kritisch op de natuurorganisaties. De natuurbeweging heeft zich volgens Berendse veel te makkelijk weg laten zetten door Henk Bleker, waardoor het de toenmalige staatssecretaris lukte om rigoureuze bezuinigingen door te voeren voor natuur en landschap.
1 november, 2016/door Martin Woestenburg

Is het Friese landschap wel zo Fries?

"Verandering is het enige onveranderlijke in het landschap", citeert landschapsarchitect Peter de Ruyter zijn leermeester Alle Hosper. "Oftewel: het heeft weinig zin om ontwikkelingen tegen beter weten in tegen te houden. Het is veel interessanter om te onderzoeken hoe economische en andere ontwikkelingen de diversiteit en de kwaliteit van het landschap kunnen versterken." Ziedaar de ambitie achter het boek 'Vloeiend landschap'.
21 juni, 2016/door Martin Woestenburg

Jeroen Candel: ‘Beleidsfalen leidt tot roep om voedselbeleid’

Steeds vaker luidt de roep om het sectorale landbouwbeleid te vervangen door een integraal voedselbeleid. Dat is logisch, vindt Jeroen Candel die onlangs promoveerde op de manier waarop er in Europa beleidsmatig wordt omgegaan met voedsel. Maar als het in een voortvarende gemeente als Ede nog pionieren is met Nederlands' eerste wethouder Food, hoe moet het dan met een nationaal of Europees voedselbeleid? "Voedselbeleid is een atypisch beleidsveld."
25 mei, 2016/door Martin Woestenburg