Klimaat in de stad

/
Tussenrapportage Dialoogproject Klimaat in de stad, mei 2010. Uit het programma Klimaat voor Ruimte, teksten over gemeentelijke klimaatprojecten in samenwerking met Vincent Kuypers van Alterra.