Krimp en erfgoed

/
Krimp en erfgoed. Journalistiek onderzoek naar de rol van erfgoed in regio's met bevolkingskrimp. Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, december 2011.