Heerde eerste Cittaslow op de Veluwe

/
Gemeente Heerde is de eerste gemeente op de Veluwe die het keurmerk Cittaslow mag dragen. Volgens wethouder Herman van der Stege past dit bij de manier waarop de gemeente aanstuurt op een door bewoners gedragen ontwikkeling van stad en land. Cittaslow is nu een waarborg dat dit zorgvuldig gebeurt. Maar de mensen moeten het zelf willen en doen, want de gemeente faciliteert slechts.

Kaderrichtlijn Water mist langetermijnvisie op land-waterbeheer

/
Het waterbeheer is integraler geworden dankzij de Kaderrichtlijn Water, maar heeft weinig invloed gehad op de landbouw of de ruimtelijke ordening. Dat concludeert Leo Santbergen van waterschap Brabantse Delta in zijn promotieonderzoek. De richtlijn is technocratisch uitgewerkt met een strikt blik op 2027, het jaar waarop alle lidstaten uiterlijk aan de Kaderrichtlijn Water moeten voldoen. Waar het nog aan ontbreekt, is een langetermijnvisie op waterkwaliteit in de context van klimaatverandering en een duurzame sociaaleconomische ontwikkeling.