Wordt de natuur nog wel serieus genomen?

/
Natuurbeschermers liggen in de touwen, zo lijkt het, verrast door de negatieve emotie die ineens rondom natuur, natuurbescherming en natuurbeleid hangt. Ecologen maken zich zorgen over het gemak waarmee wetenschappelijke studies op politieke gronden worden weg gewuifd. En bijna niemand lijkt meer te weten hoe het Nederlandse natuurbeleid er uitziet. Waar gaat dat heen?

Eén worden met de natuur

/
Het klinkt aanlokkelijk. Je koopt een plekje op de hei, in het bos of langs de bosrand, en als je dood bent word je daar in de natuur begraven. Het enige wat zichtbaar is, is een houten schijf van een boom met je naam erin gegraveerd. Die vervalt en vergaat langzaam, net als jijzelf en de herinneringen die je geliefden aan je hebben, tot die opgaat in de natuur. Het klinkt zelfs poëtisch.

Natuurbeleid sterker afhankelijk van economie

/
'Door de bomen het bos zien' was de ondertitel van het symposium 'Natuurbeleid anno 2012' dat Hogeschool Van Hall Larenstein organiseerde op maandag 4 juni. Daar werd duidelijk dat het natuurbeleid onomkeerbaar veranderd, en dat de economie en sectoren als de landbouw belangrijker worden voor de organisatie en de financiering ervan. De grote vraag die bleef hangen, is of economie goed of slecht is voor de ecologie.