Om de inhoud van een ontwerp

/
Paisea is het Spaanse vakblad voor landschapsarchitectuur. Het ziet er handzaam uit met het compacte formaat en de functioneel opgemaakte pagina’s. Elk nummer heeft een thema; nummer 22 gaat over ‘Playscapes’. Zo’n thema wordt uitgediept in een drietal achtergrondartikelen, een achttal korte projectbeschrijvingen, in dit geval van speeltuinen, en een paar losse, korte artikelen over schoolprojecten, winnaars van ontwerpcompetities en het Canadese Métis International Garden Festival waar bij toeval ook weer enkele zeer speelse en kinderlijke tuinontwerpen worden beschreven.

Hoogbouw is kans, geen noodzaak

/
Het is een duidelijke grafiek die onderzoeker Meta Berghauser Pont van de TU Delft in Highrise and the Sustainable City laat zien: in Houston wordt zo’n 75 gigajoules energie verbruikt voor transport bij en stedelijke dichtheid van misschien wel 10, terwijl in Hong Kong minder dan 5 gigajoules wordt verbruikt bij een dichtheid van boven de 300. Het is maar een van de voorbeelden die laten zien dat een hogere stedelijke dichtheid duurzaam kan zijn, wat weer als argument gebruikt kan worden voor hoogbouw. Want was hoogbouw vroeger een teken van macht en rijkdom, tegenwoordig wordt het gezien als een middel om de steeds dichter groeiende steden duurzaam te laten groeien.

Suburbaniteit als opgave

/
Er zijn steden die de meeste Nederlanders nauwelijks als stad ervaren. Dat zijn de dorpen die dankzij door de rijksoverheid aangewezen werden als groeikern voor een naburige stad, zoals dat in 1962 gebeurde met Zoetermeer. Daar vervijfvoudigde sindsdien het inwoneraantal. Maar ook de nieuwe steden Almere en Lelystad worden door menig stedeling nogal meewarig als provinciaal bestempeld. Het idee is dat een stad als Zoetermeer bij Den Haag hoort, Nieuwegein bij Utrecht, en dat mensen uit Almere liever gaan stappen in Amsterdam.