Dynamiek op de Veluwe, daar gaat het om

/
De financiering van natuur en landschap staat onder druk, maar er liggen nog heel veel kansen, vindt adviseur en belangenbehartiger Steven van Eijck. Als voorzitter van de Samenwerkende Brancheorganisaties Filantropie wil hij graag dat de filantropische sector het voortouw neemt om de verschillende geldstromen van subsidies, sponsoring en giften beter op elkaar af te stemmen. Daarbij liggen kansen voor de Veluwe, vindt Van Eijck, bijvoorbeeld in het opzetten van lokale gemeenschapsfondsen voor de financiering van natuurbeheer of cultuurhistorie.

Prettig bladerblad

/
CG. Concept is een breed georiënteerd tijdschrift, laat het voorjaarsnummer van 2012 zien. Naast de presentatie van het nieuwe park Salón de Pinos van West 8 boven op de drukke snelweg M30 in Madrid besteedt het jonge Vlaamse tijdschrift aandacht aan het nieuwe assortiment magnolia’s en de verschillende maaimachines die er op de markt zijn. En dan zijn er nog pagina’s ingeruimd voor de tuinarchitectuur van GreenArchitects en Vranckx Tuinarchitectuur, een innovatief stretchzeil en de verlichting van tuinen.

Door en door Brits

/
Gordon Haynes presenteert zijn Landscape and Garden Design als een boek met ontwerptechnische lessen uit de geschiedenis, maar evengoed zou je het kunnen beschouwen als een reisgids langs de historie van de Engelse tuin- en landschapsarchitectuur. Want lezers zullen vergeefs zoeken naar voorbeelden van buiten Engeland, of preciezer Groot-Brittannië. Haynes springt door de geschiedenis vanaf de eerste experimenten uit de renaissance tot de kunsttuinen uit de jaren zeventig. Bij elke periode noemt hij de belangrijkste ontwerpers, de belangrijkste tuinen en parken en de belangrijkste stijlkenmerken.

Ontwerpen voor mensen

/
‘Is het bouwen zo vervreemd geraakt van zijn oorspronkelijke doel, zo onbegrijpelijk geworden, zo ver geprofessionaliseerd, zo geïnstitutionaliseerd, zo geïndustrialiseerd, geglobaliseerd, gebureaucratiseerd, vercommercialiseerd en verintellectualiseerd dat het een uitzondering is wanneer mensen er überhaupt een rol in spelen?’ Architectuurhistoricus Wouter Vanstiphout noemt het in zijn voorwoord in het boek van Henk van der Woude – Community Architecture in Nederland – een ‘tragedie’ dat er een speciale categorie bedacht moet worden voor architectuur voor mensen. Het is een hartenkreet die raakt.

Berlijn als Europees voorbeeld

/
Hoe oud is Berlijn nu eigenlijk? 776 of 24 jaar? In 1237 wordt Berlijn voor het eerst in documenten genoemd als de tweelingstad van Cölln ten noorden van de Spree, die samen met andere dorpen in de regio uitgroeide tot de huidige stad. In 1989 begon voor Berlijn een nieuw leven met de val van de Berlijnse Muur. En misschien kunnen we daar het jaartal 1900 nog bij vermelden, omdat omstreeks dat jaar Berlijn uitgroeide boven de miljoen inwoners, en het zich onstuimig aan het ontwikkelen was tot een keizerlijke en Europese metropool.

Historisch bril verbreedt ecologie

/
Mensen die met een ecologische bril naar het verleden van Nederland willen kijken, zullen graag het boek Geboeid door het verleden lezen dat is samengesteld door de ecologen Joop Schaminée en John Janssen van Alterra. Een gevarieerd leesboek over historische ecologie is dat geworden. Waar Marjolein Bruijning en Schaminée in hoofdstuk 1 aftrappen met een verhaal over het middeleeuwse landschap van Nederland, vertellen Stijn van Gils en Gertie Arts over vennen, en maken Michelle Weidner en John Janssen een uitstapje naar het Zuid-Afrikaanse Renosterveld.

Goedkope calorieën

/
De Amerikaanse socioloog Michael Carolan zet in Reclaiming Food Security nog maar een keertje op een rijtje waarom de huidige manier om voedselzekerheid na te streven veel schade berokkent. Volgens Carolan is de voedselproductie nu gericht op het zo goedkoop mogelijk produceren van zoveel mogelijk calorieën. Die goedkope calorieën veroorzaken echter veel kosten, aan het milieu, het individuele en maatschappelijke welzijn, de gezondheid en de voedselsoevereiniteit van landen.

'Samen doen zit in ons bloed'

/
Het is eigenlijk een inventarisatie van wat er allemaal mogelijk is op het platteland, het boek Landschappelijk ondernemen in de Achterhoek. Dat gaat over groenteteelt tussen heggen, zand- en kleiwinning die het landschap versterkt, zorgboerderijen, wandelpaden, wijn en andere streekproducten, agrarisch natuurbeheer, vrijwilligers die meewerken aan landschapsprojecten, een 'waterverdienlandschap', stoken op streekhout, de Boerderijschool, regionale archeologie, enzovoorts.