Op grootschalige manier kleinschalig beheren

/
Opvallend, de volgorde die Jap Smits en Jinze Noordijk in hun boek Heidebeheer aanhouden voor de aanpak van een heidegebied. Allereerst moet een heidebeheerder kennis opbouwen over dat gebied – dat is logisch. Daarna richten de Staatsbosbeheer-boswachter van de Strabrechtse Heide en de bioloog van EIS-Nederland zich echter niet op beheermaatregelen voor het in stand houden van de aanwezige planten en dieren. In plaats daarvan kiezen ze er voor om eerst rekenschap te geven van het 'volledig heidelandschap', en richten ze zich op het belang van de inrichting daarvan.

Divers pluimage

/
Ruimtevolk is sinds 2007 het publicatieplatform voor tientallen auteurs van wel heel divers pluimage: adviseurs, studenten, projectmanagers, landschapsarchitecten, ondernemers, onderzoekers, geografen, journalisten, historici, stedenbouwkundigen, lobbyisten, sociologen, planologen, ingenieurs, vastgoedspecialisten en marketeers. Dat resulteert in een lekker allerhandje aan artikelen op de site. Zo verwonderd publicist Pieter Hoexum zich dat het 'wilde wonen' van Carel Weeber via het particulier opdrachtgeverschap veelal uitloopt in droomhuizen die eigenlijk luchtkasteel blijken te zijn, zoekt woningbouwontwikkelaar Irene van Kaam innovatieve opdrachtgevers, is er een interview met Henk Ovink van het ministerie van Infrastructuur en Milieu over een Amerikaans Deltaplan, tempert planoloog Sander van Lent de hoge verwachtingen die de overheid heeft ten aanzien van de zelforganiserende burger, en schrijft directeur van de Federatie Ruimtelijke Kwaliteit Flip ten Cate een kritisch stuk over de nieuwe Omgevingswet.

Bestemmingsplan wordt omgevingsplan

/
Het is een van de meest ingrijpende wettelijke hervormingen na de Tweede Wereldoorlog, maar aan de meeste mensen gaat de bundeling van tientallen wetten met ruimtelijke impact in de nieuwe Omgevingswet geruisloos en ongemerkt voorbij. De Wet ruimtelijke ordening, de Waterwet, de Natuurbeschermingswet 1998, de Wet milieubeheer, de Wet bodembescherming en de Wet geluidhinder zullen allemaal gebundeld worden in de nieuwe wet. Hoewel de Omgevingswet naar verwachting pas in 2016 of 2017 zal worden gepubliceerd, heeft jurist Jan van den Broek nu al een eerste voorpublicatie gemaakt, inclusief de geschiedenis van het ontstaan van de wet.

Houten groen omarmen

/
Blauwe Kamer, augustus 2013 - Robert Derks is meer dan veertig jaar betrokken geweest bij de ruimtelijke ontwikkeling van Houten. In Het groen omarmd beschrijft hij minutieus de manier waarop dit kleine stadje groeikern werd, en daarna werd omkranst door talloze Vinex-wijken. Daarmee ligt er prachtig studiemateriaal voor studenten stedenbouwkunde, want Derks beschrijft stapje voor stapje hoe bijvoorbeeld de historische kern met 34 wijkjes en projectjes werd uitgebreid en hoe de Vinex-wijk Houten Zuid in zo te tellen achttien verkavelingen werd opgedeeld.

'Sustainism'

/
Blauwe Kamer, augustus 2013 - We leven in een tijd dat ontwerpers continu moeten nadenken over de vraag wat ontwerpen nu eigenlijk inhoudt. De werkelijkheid is meestal zo complex dat ontwerpers steeds meer oog moeten krijgen voor de sociale omgeving van datgene waaraan ze ontwerpen. Ontwerpen aan een fysieke situatie wordt zo vooral een sociaal en menselijk proces. Daarbij gaat het tegenwoordig niet eens meer om het verkrijgen van draagvlak – zo twintigste eeuws – maar over co-creatie, waarbij de klant en consument ineens 'prosument' of 'coproducent' is. En dan is er nog dat vermaledijde woord 'duurzaamheid', waar iedereen de mond van vol heeft zonder het te willen uitspreken. Want wat is ontwerpen als het ontwerp niet duurzaam is?

Spelen met de grens

/
Blauwe Kamer, augustus 2013 - Mooi om te zien, de wijfeling van de auteurs in Grensland. Aan de ene kant willen ze als ontwerpers het liefst niets anders dan plannen maken en dus ingrijpen in de meestal nogal tweeslachtig en weinig samenhangend ingerichte grensgebieden, aan de andere kant zie je de schroom om afbreuk te doen aan die specifieke dubbelslachtige cultuur die juist zo mooi in het landschap van de grensgebieden is af te lezen.

That is why we eat sheep

/
That is why we eat sheep. In: W. Herbert Diemont, Wim J.M. Heijman, Henk Siepel & Nigel R. Webb (eds.), Economy and ecology of heathlands, 2013, KNNV Uitgeverij, ISBN 9789050114615.