Landschapsarchitecturaal

Dijken zijn niet typisch Nederlands, maar we hebben er wel heel erg veel van, en ons kleine landje is er voor een groot deel op uitgebouwd. In Dijken van Nederland presenteren Eric-Jan Pleijster en Cees van der Veeken van Lola Landscape Arcitects een analyse van de manier waarop dijken in Nederland worden gebruikt om mensen veilig en welvarend in ’s werelds laagste delta te laten wonen. Het is een uniek boek, omdat voor het eerst een poging wordt gewaagd om de vele verschillende dijken die Nederland rijk is in één systeem te vatten.

Landwerk december 2014

Dijken-van-Nederland

Dijken van Nederland is een typisch landschapsarchitecturale analyse, met veel kaarten, tekeningen, foto’s en een complete typologie van alle Nederlandse dijksystemen en de daarin aanwezige dijktypen. Naar goed landschapsarchitecturaal gebruik wordt de opbouw van het Nederlandse dijkenstelsel uitgelegd door relaties te leggen tussen de opbouw van het systeem van primaire waterkeringen, niet-primaire waterkeringen en niet-waterkerende dijken en de samenhang ervan met fysieke, economische en bestuurlijke aspecten als bodem, cultuurhistorie, klimaat, natuur, wegen en waterschappen.

Verwacht dan ook geen uitgebreide verhalen en geschiedenissen of een uitgebreide technische uitleg in Dijken van Nederland. Teksten zijn neutraal en kort, over de dijkgeschiedenis, de dijkenbouw en de toekomst daarvan. Anekdotes of bijzonderheden komen voorbij in zowel tekst als beeld, zoals de kaart van de middeleeuwse terp- en dijkresten die zichtbaar werden na de drooglegging van de Noordoostpolder, maar nergens is effectbejag te vinden. Essays van de Rijksadviseur voor Landschap en Water Eric Luiten, historisch geograaf Hans Renes, journaliste Tracy Metz, landschapsarchitect Steffen Nijhuis en planner Henk Ovink geven inzicht in relaties met allerlei vakgebieden.

Het meest bijzonder van Dijken van Nederland zijn toch wel de uitgebreide typologie die de landschapsarchitecten samenstelden. In de typologie maken de auteurs onderscheid tussen acht dijksystemen – zeedijken, rivierdijken, polderdijken, meerdijken, kanaaldijken, waterliniedijken, dammen en stormvloedkeringen, en nooddijken – waarbinnen weer afzonderlijke dijktypen zijn gebruikt. Dat levert een helder en goed geïllustreerd overzicht, wat wel wat technisch aandoet.

Losser komen de auteurs in de portretten die ze schetsen van veertig dijkenh, van de Schielandse Hoge Zeedijk bij Schiedam, de zaagtanddijk tussen Wissenkerke en Colijnsplaat, de Westfriese Omringdijk tot de Stenendijk bij Hasselt. De prettig lezende portretjes laten mooi de verscheidenheid zien van de dijken die Nederland rijk is, en de foto’s en kaarten tonen dat dijken werkelijke dijklandschappen zijn, heel erg verschillend van elkaar terwijl ze toch zoveel op elkaar lijken.

Eric-Jan Pleijster & Cees van der Veeken (red.) Dijken van Nederland, NAi Uitgevers, ISBN 9789462081505.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.