DNA stad bevat 1000 jaar geschiedenis

/
Ontwerpen voor de toekomst met het verleden als basis. Dat wilde de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed testen tijdens een workshop op de opening van het Jaar van de Ruimte op 15 januari. Daar bleek duizend jaar geschiedenis een inspiratiebron om ‘snel in grote lijnen te denken.’

The missing link in the history of landscape and food

/
This is a preliminary design for a PhD study on the historical relation between landscape and food. When I started this, I thought that this relation would be so obvious that I could easily find many clues form y research. That turned out to be more troublesome than I thought. I found inspiration in the history of urbanisation.

De ontbrekende schakel

/
Dit is een eerst opzet voor een promotieonderzoek naar de relatie tussen landschap en voedsel. Toen ik hieraan begon, dacht ik dat deze relatie zo logisch was dat ik makkelijk aanknopingspunten zou kunnen vinden voor mijn onderzoek. Dat bleek lastiger dan ik dacht. Ik vond inspiratie in de stedenbouwkunde.

Krijgen bedrijven soevereiniteit?

/
Het landelijk gebied lijkt het kind van de rekening te worden van de twee vrijhandelsverdragen tussen Europa, de Verenigde Staten en Canada. Regels op het gebied van milieu, dierenwelzijn en energiewinning worden gelijk getrokken, en internationale bedrijven kunnen Nederlandse overheden voor miljoenen of miljarden aanklagen als die hun beleid veranderen, bijvoorbeeld onder druk van een ongeruste bevolking. Wat hebben Nederlandse provincies en gemeenten straks nog te zeggen over hun landelijk gebied?