Landinrichting cruciaal voor bio-energie

/
Biomassa levert nu zeventig procent van alle duurzame energie in Nederland. Toch ontbreekt biomassa welhaast in de Nederlandse ambitie voor duurzamen energie en bakkeleien professoren vooral over de efficienchy van bio-energie. Zou het niet zinniger zijn om te kijken hoe boeren en natuurorganisaties de productie van bio-energie in de regio zo efficiënt mogelijk kunen organiseren? Een efficiënte landinrichting en ruimtelijke ordening zijn essentieel om Nederland's duurzaamheidsdoelen te halen.

Studentencharettes onder hoge druk

/
Studentencharettes onder hoge druk − Een Magic Toolbox vanuit het onderwijs voor ruimtelijke opgaven. Hogeschool Van Hall Larenstein, 2014. Tekst en redactie in samenwerking met Wim Timmermans, Jimmie Slijkhuis, Ad Koolen.