Rijksadviseur Eric Luiten wil nationaal landschapsplan samenstellen

/
Rijksadviseur voor Landschap en Water Eric Luiten wil een nationaal landschapsplan ontwikkelen. Luiten merkt dat provincies en andere organisaties nog worstelen met de opheffing van het rijkslandschapsbeleid, terwijl ze wel veel aandacht hebben voor ruimtelijke kwaliteit. Luiten wil een praktisch plan, een soort onderlegger die partijen houvast geeft. Er komt nog wel een andere naam, want nationaal, landschap en plan is wel erg twintigste eeuw. "Het wordt in ieder geval geen nostalgische poging tot het herintroduceren van rijkslandschapsbeleid."

Koken uit de kloostertuin

/
Kloosterburen kampt met krimp. De bewoners gaan hun kerk en kloosterboerderij gebruiken om wonen, werken, zorg en toerisme met elkaar te verbinden. Zo zullen zij de leefbaarheid van het dorp versterken.

Vloeiweides leveren lessen voor herstel van beken

/
Tot 2027 moet zo'n vijfduizend kilometer beekdal hersteld worden om te voldoen aan de Kaderrichtlijn Water. Daarbij is vooral veel aandacht voor de waterkwaliteit en de ecologie, maar de cultuurhistorie van traditionele vloeiweides kan waterbeheerders belangrijke lessen leren over het beheer, de organisatie en de verdeling van het water. Dat bleek tijdens het symposium 'Herstel van beken en oude watersystemen'.

Nieuwe steden Almere en Lelystad zijn uniek en onvoltooid project

/
De derde sessie van de tournee die stadshistoricus Jaap Evert Abrahamse van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed houdt over de Atlas van verstedelijking in Nederland werd een interessante ontmoeting met de auteur van de Atlas van nieuwe steden stadssocioloog Arnold Reijndorp. Een groot publiek uit Almere en Lelystad discussieerde mee over de vraag of hun nieuwe steden een succes zijn en hoe die zich gaan ontwikkelen. Duidelijk werd dat deze nieuwe steden op een andere manier succesvol zullen zijn dan historische steden als Zwolle of Haarlem.

Waarom je ree moet eten

/
Paté, worst, gerookte achterbout, gebakken kotelet en zadel, gemaakt van vier reebokken. Dat aten we op zondag 19 april bij chef-kok Arjan Smit van Proeverij De Pronckheer. Het bijzondere was dat we ook wisten waarom we ree aten.