Geschiedenis geeft nieuwe identiteit aan krimpregio

/
In Regio Parkstad Limburg werkt men met opvallend veel elan aan het verlevendigen van een regio die kampt met bevolkingskrimp. Er ligt veel verborgen geschiedenis, van de Romeinen, de Middeleeuwen en de mijnen, en die wordt opgepakt om de regio een nieuwe identiteit te geven met toeristische belevingen.

Winkelstrip wordt drager van optimistische wijkgedachte

/
Winkelcentra in naoorlogse wijken kampen met leegstand en verloedering, maar kunnen evengoed gebruikt worden om de wijken nieuw leven in te blazen. Dat bleek tijdens de prijsuitreiking van de door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed georganiseerde prijsvraag over de herbestemming van zulke winkelcentra. De winnaars van de prijsvraag zien het winkelcentrum als banenmotor.