Rijksoverheid moet vertrouwen terugwinnen

/
Peter Paul Witsen schreef in opdracht van het College van Rijksadviseurs een essay over het fenomeen van ruimtelijke kwaliteit, naar aanleiding van de nieuwe Omgevingswet. Zijn conclusie is dat de Rijksoverheid zich moet bezinnen als systeemverantwoordelijke en als investeerder. "Het vertrouwen terugwinnen is wel een opgave."

Opzet voor een onderzoek naar de relatie tussen landschap en voedsel

/
Dit is een eerst opzet voor een promotieonderzoek naar de relatie tussen landschap en voedsel. Toen ik hieraan begon, dacht ik dat deze relatie zo logisch was dat ik makkelijk aanknopingspunten zou kunnen vinden voor mijn onderzoek. Dat bleek lastiger dan ik dacht. Ik vond inspiratie in de geschiedenis van de verstedelijking in Europa.

Het ruisen van de populieren

/
Wim Huijser en Henk Meeuwsen (red.), Het ruisen van de populieren. Huijsen en Meeuwsen, 2015. Dit boek is een ode is aan de negenhonderd populieren langs de Veensteeg in Wageningen die gekapt gaan worden. Ik schreef een poëtisch wandelgedicht.

Prijsvraag zonder winnaar

/
Met de uitreiking van de Eo Wijers-prijs op 11 september is het ontwerpproces nog niet voorbij. De vier beste inzenders gaan gezamenlijk aan de slag in een vervolgatelier om de ingezonden ontwerpen verder uit te werken. Deelnemende ontwerpers hebben daar gemengde gevoelens over.

Is 2015 het jaar van de landschapsbiografie?

/
Met de meest uitgebreide landschapsbiografie ooit, een wetenschappelijk overzichtswerk en een levendig symposium leek het wel alsof 2015 het jaar van de landschapsbiografie is. Het onderwerp leeft bij landschapshistorici maar ook in de praktijk. Wat kan een landschapsbiografie bijvoorbeeld betekenen voor grote, ruimtelijke projecten als Ruimte voor de Rivier?

Schapen zijn geen dingen

/
Margo Vonk had haar boek Waar lopen de schapen? misschien beter Wat is een schaapherder? kunnen noemen. De dertien herders die zij portretteert, zijn allemaal verschillend. De een loopt in de duinen, de ander in stadsparken, de een zweert bij traditionele heideschapen, de ander heeft liever een eigen kruising met exotische Suffolks. Sommige schaapherders combineren het scheperen van de kudde met een zorgboerderij of de vermarkting van vlees en wol al streekproduct, anderen prijzen zich als het lukt om met Pasen tien weken oude, perfect afgemeste lammeren te kunnen leveren.

Creatieve praktijkcombinaties

/
Waarom zorgen we niet dat de molenbiotoop vrij blijft van begroeiing, zodat de molen optimaal kan draaien? Waarom is het feit dat bijna alle Nederlandse bossen na 1850 ontginningsbossen zijn, niet beter zichtbaar in die bossen? En waarom kan je de muurvaren die groeit in de voegen van de kademuren van landgoed Eerde bij restauratiewerkzaamheden niet gewoon verwijderen?

Kapel in badkamer

/
Van de oudste huizen van Zwolle is alleen ondergronds nog wat te vinden. De grote stadsbrand vernietigde in 1324 alle houten huizen die er toen stonden. Maar er zijn wel andere prachtige vondsten, blijkt uit het boek onZichtbaar Zwolle. Zo is op de eerste verdieping van een moderne uitbouw achter Sassenstraat 22-24, in de badkamer, een dichtgemetseld spitsboogvenster en een steunbeer te zien van de vijftiende eeuwse Sint Laurenskapel, die ergens na 1720 uit het binnenterrein achter de Sassenstraat en de Goudsteeg is verdwenen. Mooie verhalen.

Prototype van stedenbouw in Beijing

/
In Beijing Danwei richten Italiaanse onderzoekers zich op een uniek Chinees stedenbouwkundig fenomeen in Beijing, de Danwei. Met het boek willen Italiaanse stedenbouwkundigen een tegenwicht bieden voor de 'dramatisering van extremen' die vaak de hoofdrol speelt in boeken over bijvoorbeeld het snelle verdwijnen van de traditionele hutong-buurten of de supersnelle bouw van wolkenkrabbers en wereldhavens.

Grassen op het palet

/
Piet Oudolf is degene geweest die grassen aan het palet van de tuinarchitect heeft toegevoegd. In de Basisgids grassen beschrijft Arie van den Bremer 143 soorten grassen, cyprusgrassen en russen. Het is een no nonsense-boekje om grassen te determineren.