Het ruisen van de populieren

/
Wim Huijser en Henk Meeuwsen (red.), Het ruisen van de populieren. Huijsen en Meeuwsen, 2015. Dit boek is een ode is aan de negenhonderd populieren langs de Veensteeg in Wageningen die gekapt gaan worden. Ik schreef een poëtisch wandelgedicht.

Studentencharettes onder hoge druk

/
Studentencharettes onder hoge druk − Een Magic Toolbox vanuit het onderwijs voor ruimtelijke opgaven. Hogeschool Van Hall Larenstein, 2014. Tekst en redactie in samenwerking met Wim Timmermans, Jimmie Slijkhuis, Ad Koolen.

Eco-engineering en complexiteit

/
Eco-engineering en complexiteit. Hogeschool Van Hall Larenstein, 2014. Tekst en redactie in samenwerking met Wim Timmermans, Freek Rurup en Jaap Spoelstra.

That is why we eat sheep

/
That is why we eat sheep. In: W. Herbert Diemont, Wim J.M. Heijman, Henk Siepel & Nigel R. Webb (eds.), Economy and ecology of heathlands, 2013, KNNV Uitgeverij, ISBN 9789050114615.

Planning by surprise

/
Planning by surprise - Complexiteit en gebiedsontwikkeling, Hogeschool Van Hall Larenstein, 2012. Tekst en redactie in samenwerking met Wim Timmermans, Lubbert Hakvoort en Michiel Hupkes.

Krimp en erfgoed

/
Krimp en erfgoed. Journalistiek onderzoek naar de rol van erfgoed in regio's met bevolkingskrimp. Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, december 2011.

Sturen op schoon water

/
Sturen op schoon water. Eindrapportage project Monitoring Stroomgebieden. Boek over het onderzoeksproject Monitoring Stroomgebieden van Alterra en Deltares, geschreven in samenwerking met Dorothée van Tol-Leenders van Alterra, november 2011.

Mooie en innovatieve varkensstallen

/
Mooie en innovatieve varkensstallen, Rijksadviseur voor het Landschap, september 2011. Bijdragen aan boekje over prijsvraag voor innovatieve varkensstallen, in opdracht en van en in samenwerking met Rijksadviseur voor het Landschap Yttje Feddes.

Wisselend getij – Natuur- en landschapsbeleid in heden en verleden

/
Wisselend getij – Natuur- en landschapsbeleid in heden en verleden. Brochure over natuur- en landschapsbeleid, in samenwerking met Jan Klijn schreef, in opdracht van het Planbureau voor de Leefomgeving, april 2011.

Erfgoed van de toekomst

/
Erfgoed van de toekomst, Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, juni 2010. Teksten en redactie voor boekje in samenwerking met Sim Visser, Frank Altenburg en Willemien van de Biezen.