Rijksoverheid moet vertrouwen terugwinnen

Peter Paul Witsen schreef in opdracht van het College van Rijksadviseurs een essay over het fenomeen van ruimtelijke kwaliteit, naar aanleiding van de nieuwe Omgevingswet. Zijn conclusie is dat de Rijksoverheid zich moet bezinnen als systeemverantwoordelijke en als investeerder. "Het vertrouwen terugwinnen is wel een opgave."
13 november, 2015/door Martin Woestenburg

Prijsvraag zonder winnaar

Met de uitreiking van de Eo Wijers-prijs op 11 september is het ontwerpproces nog niet voorbij. De vier beste inzenders gaan gezamenlijk aan de slag in een vervolgatelier om de ingezonden ontwerpen verder uit te werken. Deelnemende ontwerpers hebben daar gemengde gevoelens over.
10 november, 2015/door Martin Woestenburg

Is 2015 het jaar van de landschapsbiografie?

Met de meest uitgebreide landschapsbiografie ooit, een wetenschappelijk overzichtswerk en een levendig symposium leek het wel alsof 2015 het jaar van de landschapsbiografie is. Het onderwerp leeft bij landschapshistorici maar ook in de praktijk. Wat kan een landschapsbiografie bijvoorbeeld betekenen voor grote, ruimtelijke projecten als Ruimte voor de Rivier?
3 november, 2015/door Martin Woestenburg

Schapen zijn geen dingen

Margo Vonk had haar boek Waar lopen de schapen? misschien beter Wat is een schaapherder? kunnen noemen. De dertien herders die zij portretteert, zijn allemaal verschillend. De een loopt in de duinen, de ander in stadsparken, de een zweert bij traditionele heideschapen, de ander heeft liever een eigen kruising met exotische Suffolks. Sommige schaapherders combineren het scheperen van de kudde met een zorgboerderij of de vermarkting van vlees en wol al streekproduct, anderen prijzen zich als het lukt om met Pasen tien weken oude, perfect afgemeste lammeren te kunnen leveren.
2 november, 2015/door Martin Woestenburg

Landschap en voedsel | Landscape and food