Creatieve praktijkcombinaties

Waarom zorgen we niet dat de molenbiotoop vrij blijft van begroeiing, zodat de molen optimaal kan draaien? Waarom is het feit dat bijna alle Nederlandse bossen na 1850 ontginningsbossen zijn, niet beter zichtbaar in die bossen? En waarom kan je de muurvaren die groeit in de voegen van de kademuren van landgoed Eerde bij restauratiewerkzaamheden niet gewoon verwijderen?
2 november, 2015/door Martin Woestenburg

Kapel in badkamer

Van de oudste huizen van Zwolle is alleen ondergronds nog wat te vinden. De grote stadsbrand vernietigde in 1324 alle houten huizen die er toen stonden. Maar er zijn wel andere prachtige vondsten, blijkt uit het boek onZichtbaar Zwolle. Zo is op de eerste verdieping van een moderne uitbouw achter Sassenstraat 22-24, in de badkamer, een dichtgemetseld spitsboogvenster en een steunbeer te zien van de vijftiende eeuwse Sint Laurenskapel, die ergens na 1720 uit het binnenterrein achter de Sassenstraat en de Goudsteeg is verdwenen. Mooie verhalen.
2 november, 2015/door Martin Woestenburg

Prototype van stedenbouw in Beijing

In Beijing Danwei richten Italiaanse onderzoekers zich op een uniek Chinees stedenbouwkundig fenomeen in Beijing, de Danwei. Met het boek willen Italiaanse stedenbouwkundigen een tegenwicht bieden voor de 'dramatisering van extremen' die vaak de hoofdrol speelt in boeken over bijvoorbeeld het snelle verdwijnen van de traditionele hutong-buurten of de supersnelle bouw van wolkenkrabbers en wereldhavens.
2 november, 2015/door Martin Woestenburg

Grassen op het palet

Piet Oudolf is degene geweest die grassen aan het palet van de tuinarchitect heeft toegevoegd. In de Basisgids grassen beschrijft Arie van den Bremer 143 soorten grassen, cyprusgrassen en russen. Het is een no nonsense-boekje om grassen te determineren.
2 november, 2015/door Martin Woestenburg

Landschap en voedsel | Landscape and food