Typisch Nederlands erfgoed

Tussen tent en villa is de handelseditie van het proefschrift waarmee architectuurhistoricus Mieke Dings begin dit jaar op promoveerde. Volgens Dings zijn de vakantieparken typisch Nederlands, en eigenlijk het gevolg van de strikte Nederlandse planologie. Provincie Friesland bracht al in 1927 een 'zomerhuisjesverordening' uit die moest voorkomen dat mensen overal zomerhuisjes gingen bouwen. Ook in de rest van Nederland was er restrictief beleid dat zorgde dat de recreanten moesten samenwonen in de vakantieparken.
2 november, 2015/door Martin Woestenburg

Stad begint op platteland te lijken

Het nieuwe stadsmaken is een verzameling essays over mensen die op lokaal en regionaal niveau werken aan pragmatische oplossingen voor concrete problemen. Het bruist in de stad, zo lijkt het. Eigenlijk gebeurt er in de stad wat er op het platteland al eeuwenlang gebeurt. Mensen gaan zich organiseren om dingen voor elkaar te brengen. Kijk naar de – is het een hype? – stadslandbouw, nieuwe coöperaties voor zorg of energie, of neem de kleinschalige initiatieven in de nieuwe deeleconomie. Is dat niet hoe bijvoorbeeld loonwerkers ooit zijn begonnen?
16 augustus, 2015/door Martin Woestenburg

“De wildernis, dat zijn wij”

Wat natuurbescherming betreft kunnen Nederlanders nog wel wat leren van de Amerikanen. "Als Amerika zijn Nationale Parken zou opgeven dan geeft het een deel van zijn wordingsgeschiedenis en identiteit op", schrijft Johan van de Gronden in zijn boek Wijsgeer in het wild. Amerikanen zien iets goddelijks in de natuur.
16 augustus, 2015/door Martin Woestenburg

Geschiedenis geeft nieuwe identiteit aan krimpregio

In Regio Parkstad Limburg werkt men met opvallend veel elan aan het verlevendigen van een regio die kampt met bevolkingskrimp. Er ligt veel verborgen geschiedenis, van de Romeinen, de Middeleeuwen en de mijnen, en die wordt opgepakt om de regio een nieuwe identiteit te geven met toeristische belevingen.
13 juli, 2015/door Martin Woestenburg

Landschap en voedsel | Landscape and food