Berichten

Bettina Bock: 'Krimp is een Europees probleem'

/
Nederland heeft een hoogleraar die zich bezig gaat houden met de problematiek van de bevolkingskrimp. Bettina Bock vindt dat de krimp nu nog teveel als een probleem van de krimpgebieden en -provincies wordt gezien. Zij pleit voor internationale samenwerking voor het creëren van veerkracht die nodig is om met burgerparticipatie de krimpgebieden levendig en interessant te houden.

Geschiedenis geeft nieuwe identiteit aan krimpregio

/
In Regio Parkstad Limburg werkt men met opvallend veel elan aan het verlevendigen van een regio die kampt met bevolkingskrimp. Er ligt veel verborgen geschiedenis, van de Romeinen, de Middeleeuwen en de mijnen, en die wordt opgepakt om de regio een nieuwe identiteit te geven met toeristische belevingen.

Koken uit de kloostertuin

/
Kloosterburen kampt met krimp. De bewoners gaan hun kerk en kloosterboerderij gebruiken om wonen, werken, zorg en toerisme met elkaar te verbinden. Zo zullen zij de leefbaarheid van het dorp versterken.

Burgerinitiatief Kloosterburen wil erkend worden als experiment

/
Herbestemming van erfgoed kan in krimpgebieden een positieve rol spelen, blijkt uit onderzoek van de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed (RCE). De praktijk van Kloosterburen (Groningen) laat zien dat dit zo is, maar dat er vooral integrale en multifunctionele oplossingen nodig zijn. Daarvoor is het nodig dat vernieuwende initiatiefnemers samen optrekken met overheden, zorginstellingen en woningstichtingen. Samen leren experimenteren dus.