Berichten

Bodemleven is geen snelle oplossing

/
2015 is het Jaar van de Bodem, maar het lijkt erop dat het beter het Jaar van het Bodemleven genoemd kan worden. Dat is immers het meest besproken onderwerp. Een gezond bodemleven leidt tot een gezonde landbouw, zo lijkt het adagium. Ondertussen is de bodemvruchtbaarheid in landbouwparel Flevoland in gevaar, en weten bodemwetenschappers nog maar weinig over de biljoenen soorten die ondergronds met elkaar samenleven. Duidelijk is wel dat inzetten op een gezond bodemleven geduld vergt, en dat boeren het niet alleen kunnen.

Bodem als basis

/
Een interessante indeling van de landschappen van Nederland geven de wetenschappers in het boek Landschappen van Nederland, zeker als je die vergelijkt met het boek Natuur in Nederland van ecoloog Frank Berendse. Die onderscheidt tien landschapstypen op basis van de ecologie, terwijl de auteurs van Landschappen van Nederland zand-, löss-, rivieren-, veen-, zeeklei- en kustlandschappen onderscheiden. Dat maakt wel duidelijk welk onderwerp in het boek centraal staat: de bodem. Het boek gaat dan ook vooral over de geologie, de geomorfologie en de bodem van Nederland.