Berichten

Koken uit de kloostertuin

/
Kloosterburen kampt met krimp. De bewoners gaan hun kerk en kloosterboerderij gebruiken om wonen, werken, zorg en toerisme met elkaar te verbinden. Zo zullen zij de leefbaarheid van het dorp versterken.

Vloeiweides leveren lessen voor herstel van beken

/
Tot 2027 moet zo'n vijfduizend kilometer beekdal hersteld worden om te voldoen aan de Kaderrichtlijn Water. Daarbij is vooral veel aandacht voor de waterkwaliteit en de ecologie, maar de cultuurhistorie van traditionele vloeiweides kan waterbeheerders belangrijke lessen leren over het beheer, de organisatie en de verdeling van het water. Dat bleek tijdens het symposium 'Herstel van beken en oude watersystemen'.

Erfgoed van de toekomst

/
Erfgoed van de toekomst, Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, juni 2010. Teksten en redactie voor boekje in samenwerking met Sim Visser, Frank Altenburg en Willemien van de Biezen.