Berichten

Sociaal-ecologische systemen tegenhanger voor rewilding

/
Vroeger was het heel normaal om graasdieren te houden in weides met lichte bebossing, blijkt uit het boek European Wood-Pastures in Transition. Ook nu nog zijn daar overal in Europa voorbeelden van te zien: de Duitse Hudewalden en Weidefelden, de Spaanse Dehesas, de Portugese Montado, de mediterrane Matorral, de Baltische Lövängar, de Shibljak­ in de Balkan en rond de Zwarte Zee, maar ook begraasde boomgaarden of met jeneverbes begroeide heideterreinen. Zowel de weides zelf als de bebossing werd door mensen gebruikt, via een type landgebruik dat nu in de discussie rondom landbouw en voedselzekerheid weer opgang doet als 'ecologische intensivering'. Deze term wordt echter vaak alleen gebruikt voor boeren in bijvoorbeeld Zuid-Amerika, die graasdieren combineren met groentetuinen, fruitbomen en extensieve koffie- en chocoladeteelt in robuuste landbouwsystemen voor de lokale en de wereldmarkt.

Heeft een Europees landbouwbeleid wel zin?

/
Het Europese landbouwbeleid valt overal in Europa anders uit. Dat bleek tijdens een conferentie met landschapsonderzoekers. In Zweden is het niet belangrijk, Oostenrijk gaat zijn eigen gang, en in Vlaanderen lijken boeren te kunnen profiteren van de vergroening van het nieuwe beleid. De vraag doet zich voor of zo'n generiek beleid voor al die zo sterk van elkaar verschillende landen wel zin heeft.

That is why we eat sheep

/
That is why we eat sheep. In: W. Herbert Diemont, Wim J.M. Heijman, Henk Siepel & Nigel R. Webb (eds.), Economy and ecology of heathlands, 2013, KNNV Uitgeverij, ISBN 9789050114615.

Landschapsgeschiedenis past bij nationale identiteit

/
Het Europese landschap is een cultuurlandschap dat is gevormd door de eeuwenlange strijd tussen 'food and fibre', voedselproductie en energieproductie. De geschiedenis van dat landschap is daarom belangrijk voor toekomstige ontwikkelingen, vinden landschapsonderzoekers, ook omdat die landschapsgeschiedenis past bij de lokale, regionale en nationale identiteit. "Als je goed kijkt, zie je dat de karakteristieke landschappen volledig overeenkomen met de etnische indeling, de talen, de naties."

Waar is Europa's natuurgeld het meest waard?

/
Landwerk december 2012 - In Nederland worden miljoenen euro's gestoken in het herstel van oude en ecologisch interessante cultuurlandschappen voor een aantrekkelijk vestigingsklimaat. In Italië en Portugal zijn veel van zulke cultuurlandschappen nog intact, maar ontbreekt het juist aan geld voor het beheer. Vanuit Europees perspectief roept dat de vraag op waar investeringen voor Natura 2000 het meest lonen.