Berichten

Erfgoedsector en watersector slaan handen ineen

/
"Waterschappen hebben nog veel koudwatervrees als het gaat om cultuurhistorie", stelde Harriët Bosman van Waterschap Hunze en Aa's tijdens de kennisbijeenkomst over cultuurhistorie, archeologie en waterbeheer, die op 24 november bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed werd georganiseerd. Daar bleek dat waterbeheerders erfgoed nu vaak nog als last ervaren, terwijl voor hen juist een middel kan zijn om tot betere plannen en draagvlak te komen.

Burgerinitiatief Kloosterburen wil erkend worden als experiment

/
Herbestemming van erfgoed kan in krimpgebieden een positieve rol spelen, blijkt uit onderzoek van de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed (RCE). De praktijk van Kloosterburen (Groningen) laat zien dat dit zo is, maar dat er vooral integrale en multifunctionele oplossingen nodig zijn. Daarvoor is het nodig dat vernieuwende initiatiefnemers samen optrekken met overheden, zorginstellingen en woningstichtingen. Samen leren experimenteren dus.

Erfgoed van de toekomst

/
Erfgoed van de toekomst, Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, juni 2010. Teksten en redactie voor boekje in samenwerking met Sim Visser, Frank Altenburg en Willemien van de Biezen.