Berichten

Heeft een Europees landbouwbeleid wel zin?

/
Het Europese landbouwbeleid valt overal in Europa anders uit. Dat bleek tijdens een conferentie met landschapsonderzoekers. In Zweden is het niet belangrijk, Oostenrijk gaat zijn eigen gang, en in Vlaanderen lijken boeren te kunnen profiteren van de vergroening van het nieuwe beleid. De vraag doet zich voor of zo'n generiek beleid voor al die zo sterk van elkaar verschillende landen wel zin heeft.

‘GLB is budgetstrijd’

/
In Brussel wordt vooral gepraat over hoe het geld wordt verdeeld over Europa en over de sectoren van natuur, landbouw en stad. Er moeten structurele aanpassingen komen om te komen tot meer overkoepelend beleid, zoals de structuurfondsen en de tweede pijler van het gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB). Maar dat beleid lijkt juist een belangrijke motor achter de burgerparticipatie in het natuur- en landschapsbeheer, en de burger kan niet wachten op zeven jaar durende structurele hervormingen.

Wordt de natuur nog wel serieus genomen?

/
Natuurbeschermers liggen in de touwen, zo lijkt het, verrast door de negatieve emotie die ineens rondom natuur, natuurbescherming en natuurbeleid hangt. Ecologen maken zich zorgen over het gemak waarmee wetenschappelijke studies op politieke gronden worden weg gewuifd. En bijna niemand lijkt meer te weten hoe het Nederlandse natuurbeleid er uitziet. Waar gaat dat heen?