Berichten

Prijsvraag zonder winnaar

/
Met de uitreiking van de Eo Wijers-prijs op 11 september is het ontwerpproces nog niet voorbij. De vier beste inzenders gaan gezamenlijk aan de slag in een vervolgatelier om de ingezonden ontwerpen verder uit te werken. Deelnemende ontwerpers hebben daar gemengde gevoelens over.

56 jaar landschapsarchitectuur

/
Leren kijken is de levensfilosofie van Meto Vroom, blijkt uit het boek over de Wageningse tuin- en landschapsarchitectuur dat de voormalig hoogleraar onlangs publiceerde. In het boek presenteert Vroom een geschiedenis van die Wageningse stroming die naadloos aansluit bij zijn eigen carrière die werd en wordt gekenmerkt door een niet aflatende nieuwsgierigheid naar nieuwe zienswijzen op het vakgebied. Dat begint als hij in 1948 gaat studeren in Wageningen, onder hoogleraar Bijhouwer die de tuin- en landschapsarchitectuur nadrukkelijk samen in het curriculum wilde, tot zijn interesse in recente ontwerpen aan nieuwigheden als energielandschappen tot ver na zijn emeritaat in 1994.

Groen verlevendigt stad

/
Een boerenerf omringd door velden met zonnepanelen, dat is Solarfeld Gänsdorf, een van de aanbevolen ontwerpen in Zeiträume / Timescales. Naar mijn weten het eerste project met energielandschappen in een prijsvraag voor landschapsarchitectuur. Zeiträume / Timescales is de verantwoording van de Deutsche Landschaftsarchitektur-Preis 2013, met als winnaar het Park am Löbauwer Wasser in het Oost-Duitse Löbau.

Gezamenlijke verkeerstaal

/
Verkeerskundigen en stedenbouwkundigen kijken heel verschillend naar een straat, rotonde, tunnel, bushalte, fietspadzebra, stoplicht, kruispunt, stoep of welk ander element van een verkeersroute dan ook. Verkeerskundigen zijn gericht op onder meer doorstroming en veiligheid, stedenbouwkundigen zien vooral de ontwerptaal, de lijnen en de structuur. Onder de titel Stromen en verblijven is nu geprobeerd om die twee werelden dichter bij elkaar te brengen.

'Je moet weten waar je juridisch staat'

/
Er spelen in de wereld van de tuin- en landschapsarchitectuur de laatste jaren verhalen over schendingen van het auteursrecht. Jurist Kees Berendse werkt al tientallen jaren in deze tak van het recht, en werkt nu als zelfstandig specialist intellectueel eigendomsrecht. Ontstaat er een conflict, dan is Berendse's eerste advies om te zorgen voor een solide juridische basis. "Niet zomaar toegeven." Daarnaast moeten tuin- en landschapsarchitecten goed laten zien wat ze doen, en laten merken dat ze om de integriteit van hun werk geven.

Landschapsarchitect is duizendpoot

/
Wat een opvallend mooi boek heeft Johan Vlug gekregen voor zijn afscheid als docent Ontwerpen aan Hogeschool Van Hall Larenstein. Het boek De noodzaak van ontwerpen maakt zijn ondertitel Veldverkenningen van de Nederlandse landschapsarchitectuur waar. Thematisch vliegend langs thema's als ondernemerschap, tekentechnieken, communicatie, onderwijs en onderzoek, opdrachtgeverschap en internationalisering geven diverse auteurs – waaronder veel oud-studenten van Vlug – een mooi overzicht van de praktijk van de Nederlandse landschapsarchitectuur, maar ook van de rol die een hogeschool daarin kan spelen.

Door en door Brits

/
Gordon Haynes presenteert zijn Landscape and Garden Design als een boek met ontwerptechnische lessen uit de geschiedenis, maar evengoed zou je het kunnen beschouwen als een reisgids langs de historie van de Engelse tuin- en landschapsarchitectuur. Want lezers zullen vergeefs zoeken naar voorbeelden van buiten Engeland, of preciezer Groot-Brittannië. Haynes springt door de geschiedenis vanaf de eerste experimenten uit de renaissance tot de kunsttuinen uit de jaren zeventig. Bij elke periode noemt hij de belangrijkste ontwerpers, de belangrijkste tuinen en parken en de belangrijkste stijlkenmerken.