Berichten

Liever samenwerking dan subsidie

/
Het Nationale Monumentencongres op 13 november 2014 stond in het teken van ondernemen met monumenten. Wijze lessen zijn te trekken uit de praktijk van onorthodoxe ondernemers in krimpgebieden. Die zoeken niet naar subsidies, maar naar samenwerking die past bij hun gevoel.

Burgerinitiatief Kloosterburen wil erkend worden als experiment

/
Herbestemming van erfgoed kan in krimpgebieden een positieve rol spelen, blijkt uit onderzoek van de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed (RCE). De praktijk van Kloosterburen (Groningen) laat zien dat dit zo is, maar dat er vooral integrale en multifunctionele oplossingen nodig zijn. Daarvoor is het nodig dat vernieuwende initiatiefnemers samen optrekken met overheden, zorginstellingen en woningstichtingen. Samen leren experimenteren dus.