Berichten

Waar is Europa's natuurgeld het meest waard?

/
Landwerk december 2012 - In Nederland worden miljoenen euro's gestoken in het herstel van oude en ecologisch interessante cultuurlandschappen voor een aantrekkelijk vestigingsklimaat. In Italië en Portugal zijn veel van zulke cultuurlandschappen nog intact, maar ontbreekt het juist aan geld voor het beheer. Vanuit Europees perspectief roept dat de vraag op waar investeringen voor Natura 2000 het meest lonen.

Recht heeft sectorale oogkleppen op

/
De enige landschapsjurist van Nederland heeft een nieuw boek geschreven, Recht voor de groenblauwe ruimte. Fred Kistenkas schetst daarin een wetgever met ADHD die met een wirwar aan regels vooral sectorale belangen behartigt. Dat past niet bij duurzame gebiedsontwikkeling en multifunctionele landschappen. Kistenkas pleit daarom voorzichtig voor een juridische weging van alle belangen die in het landschap spelen – de drie p's van people¸ planet, en profit. "Op een gegeven moment wordt het wel duidelijk dat dit een doodlopende weg is."

Wordt de natuur nog wel serieus genomen?

/
Natuurbeschermers liggen in de touwen, zo lijkt het, verrast door de negatieve emotie die ineens rondom natuur, natuurbescherming en natuurbeleid hangt. Ecologen maken zich zorgen over het gemak waarmee wetenschappelijke studies op politieke gronden worden weg gewuifd. En bijna niemand lijkt meer te weten hoe het Nederlandse natuurbeleid er uitziet. Waar gaat dat heen?