Berichten

Wat is het verschil tussen voedselproductie en natuurbescherming?

/
Proberen de auteurs van het boek ‘Food Production and Nature Conservation’ twee onverenigbare eenheden te verenigen? ‘Voedsel is los gekoppeld van natuur’, luidt de titel van de introductie van Iain Gordon van de Australische James Cook University, Herbert Prins van Wageningen Universiteit en Geoff Squire van het Britse James Hutton Institute, de samenstellers van het boek. Eigenlijk zou je de voedselproductie volgens hen weer opnieuw moeten koppelen aan de natuurbescherming.

Natuurbescherming is een kwestie van beschaving

/
Frank Berendse nam onlangs afscheid als hoogleraar in Wageningen. Hij werd bekend van zijn kritiek op het agrarisch natuurbeheer, maar in zijn nieuwe boekje 'Wilde apen', dat als ondertitel heeft 'Natuurbescherming in Nederland', is hij ook kritisch op de natuurorganisaties. De natuurbeweging heeft zich volgens Berendse veel te makkelijk weg laten zetten door Henk Bleker, waardoor het de toenmalige staatssecretaris lukte om rigoureuze bezuinigingen door te voeren voor natuur en landschap.

Waarom je ree moet eten

/
Paté, worst, gerookte achterbout, gebakken kotelet en zadel, gemaakt van vier reebokken. Dat aten we op zondag 19 april bij chef-kok Arjan Smit van Proeverij De Pronckheer. Het bijzondere was dat we ook wisten waarom we ree aten.

Sociaal-ecologische systemen tegenhanger voor rewilding

/
Vroeger was het heel normaal om graasdieren te houden in weides met lichte bebossing, blijkt uit het boek European Wood-Pastures in Transition. Ook nu nog zijn daar overal in Europa voorbeelden van te zien: de Duitse Hudewalden en Weidefelden, de Spaanse Dehesas, de Portugese Montado, de mediterrane Matorral, de Baltische Lövängar, de Shibljak­ in de Balkan en rond de Zwarte Zee, maar ook begraasde boomgaarden of met jeneverbes begroeide heideterreinen. Zowel de weides zelf als de bebossing werd door mensen gebruikt, via een type landgebruik dat nu in de discussie rondom landbouw en voedselzekerheid weer opgang doet als 'ecologische intensivering'. Deze term wordt echter vaak alleen gebruikt voor boeren in bijvoorbeeld Zuid-Amerika, die graasdieren combineren met groentetuinen, fruitbomen en extensieve koffie- en chocoladeteelt in robuuste landbouwsystemen voor de lokale en de wereldmarkt.

Waar is Europa's natuurgeld het meest waard?

/
Landwerk december 2012 - In Nederland worden miljoenen euro's gestoken in het herstel van oude en ecologisch interessante cultuurlandschappen voor een aantrekkelijk vestigingsklimaat. In Italië en Portugal zijn veel van zulke cultuurlandschappen nog intact, maar ontbreekt het juist aan geld voor het beheer. Vanuit Europees perspectief roept dat de vraag op waar investeringen voor Natura 2000 het meest lonen.

Natuurbeleid sterker afhankelijk van economie

/
'Door de bomen het bos zien' was de ondertitel van het symposium 'Natuurbeleid anno 2012' dat Hogeschool Van Hall Larenstein organiseerde op maandag 4 juni. Daar werd duidelijk dat het natuurbeleid onomkeerbaar veranderd, en dat de economie en sectoren als de landbouw belangrijker worden voor de organisatie en de financiering ervan. De grote vraag die bleef hangen, is of economie goed of slecht is voor de ecologie.

Nederlandse natuur uitgelegd

/
Landwerk oktober 2011 – Het is alsof je met Frank Berendse door de Nederlandse natuur loopt, als je Natuur in Nederland leest. Het leest prettig, en je krijgt een enorme bak met waardevolle informatie over je uitgestort. Berendse, hoogleraar Natuurbeheer en plantenecologie aan Wageningen Universiteit en bekend voorvechter van de natuur, neemt de lezer mee op een tocht door tien Nederlandse landschapstypen, waarbij hij gelukkig ook de stad niet is vergeten. In vloeiende stijl legt hij uit hoe dat landschap is gegroeid en wat je er nu allemaal aan natuur kunt vinden.

Natuurbeheerders moeten leren ondernemen

/
Zijn Duitsland en Polen het voorland van het Nederlandse natuurbeheer? Aankoop van landbouwgrond om dat om te zetten naar natuurgebied blijkt onhaalbaar rondom de Dümmersee en de Biebrza. Daar werken natuurbeheerders samen met boeren en andere ondernemers om tegen zeer lage kosten de natuur te beheren. Een noodzakelijk kwaad of goed ondernemerschap?

Voldoen aan de hoge eisen van het korhoen en het gentiaanblauwtje

/
Met agrarisch natuurbeheer boek je geen natuurwinst, meldden Wageningse ecologen in Nature. Maar helpt het reguliere natuurbeheer wel? En kunnen boeren leren van de natuurbeheerders? Volgens ecologen weten we veel over planten en weinig over dieren. De beste manier om beheer te verbeteren lijkt langdurig onderzoek en samenwerking tussen wetenschap en praktijk.