Berichten

Weteringse Broek schoolvoorbeeld van nieuwe planning?

/
Het begint zichtbaar te worden hoe het Weteringse Broek bij Apeldoorn eruit komt te zien als recreatief uitloopgebied voor de woonwijk Zuidbroek en de dorpen De Vecht en Teuge. Na een valse start lijkt de gebiedsontwikkeling in het gebied nu een schoolvoorbeeld van hoe het anders kan. Hier geen vastomlijnd plan dat van hogerhand over het gebied wordt uitgerold; ambtenaren bedenken rond de keukentafel samen met bewoners en bedrijven initiatieven om stad en land met elkaar te verbinden. Dat lukt: zo krijgt Apenheul vanaf dit jaar wilgentenen uit natuurgebiedje 't Hul.

Randstad als ecologische zone?

/
Het is vaker gezegd over de Randstad: ‘Voor de internationale zone van Nederland is één ruimtelijk plan voor de komende vijftig jaar nodig. Het gebied valt nu onder elf gemeenten, vier stadsregio’s en twee provincies, terwijl de meeste infrastructuur in beheer is bij de rijksoverheid.’ Communicatiedeskundige Pieter Maes schrijft het op in zijn prettig leesbare boekje De poldermetropool. Daarin schetst hij in het kort de geschiedenis van de Randstad als samenhangende metropool in het internationale speelveld.

Schuivende politieke panelen

/
‘Dit project illustreert de paradox van gebiedsontwikkeling en de noodzaak van nationaal beleid: aan bottom-up initiatief mankeert de juiste schaal; ontwerpen op grotere schaal en langere termijn ontberen politiek draagvlak. In onze gedecentraliseerde ruimtelijke ordening was voorheen nationale financiering het smeermiddel om tot regionaal draagvlak te komen. Maar die tijd is voorbij.’