Berichten

Erfgoedsector en watersector slaan handen ineen

/
"Waterschappen hebben nog veel koudwatervrees als het gaat om cultuurhistorie", stelde Harriët Bosman van Waterschap Hunze en Aa's tijdens de kennisbijeenkomst over cultuurhistorie, archeologie en waterbeheer, die op 24 november bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed werd georganiseerd. Daar bleek dat waterbeheerders erfgoed nu vaak nog als last ervaren, terwijl voor hen juist een middel kan zijn om tot betere plannen en draagvlak te komen.

Vloeiweides leveren lessen voor herstel van beken

/
Tot 2027 moet zo'n vijfduizend kilometer beekdal hersteld worden om te voldoen aan de Kaderrichtlijn Water. Daarbij is vooral veel aandacht voor de waterkwaliteit en de ecologie, maar de cultuurhistorie van traditionele vloeiweides kan waterbeheerders belangrijke lessen leren over het beheer, de organisatie en de verdeling van het water. Dat bleek tijdens het symposium 'Herstel van beken en oude watersystemen'.

Kaderrichtlijn Water mist langetermijnvisie op land-waterbeheer

/
Het waterbeheer is integraler geworden dankzij de Kaderrichtlijn Water, maar heeft weinig invloed gehad op de landbouw of de ruimtelijke ordening. Dat concludeert Leo Santbergen van waterschap Brabantse Delta in zijn promotieonderzoek. De richtlijn is technocratisch uitgewerkt met een strikt blik op 2027, het jaar waarop alle lidstaten uiterlijk aan de Kaderrichtlijn Water moeten voldoen. Waar het nog aan ontbreekt, is een langetermijnvisie op waterkwaliteit in de context van klimaatverandering en een duurzame sociaaleconomische ontwikkeling.

Sturen op schoon water

/
Sturen op schoon water. Eindrapportage project Monitoring Stroomgebieden. Boek over het onderzoeksproject Monitoring Stroomgebieden van Alterra en Deltares, geschreven in samenwerking met Dorothée van Tol-Leenders van Alterra, november 2011.