Ook landschap is onderhevig aan mode

Het kunstproject 'Objectief Nederland' uit 1974 is medio 2017 ineens interessant voor experts in landschap en erfgoed. Opnieuw worden 208 foto's gemaakt op 52 plekken. Dit past in de hernieuwde aandacht voor landschap die LandschappenNL nastreeft met het Landschapsobservatorium. Het laat goed zien hoe moeilijk het is om objectief naar landschappelijke veranderingen te kunnen kijken.
23 mei, 2017/door Martin Woestenburg

Wat is het verschil tussen voedselproductie en natuurbescherming?

Proberen de auteurs van het boek ‘Food Production and Nature Conservation’ twee onverenigbare eenheden te verenigen? ‘Voedsel is los gekoppeld van natuur’, luidt de titel van de introductie van Iain Gordon van de Australische James Cook University, Herbert Prins van Wageningen Universiteit en Geoff Squire van het Britse James Hutton Institute, de samenstellers van het boek. Eigenlijk zou je de voedselproductie volgens hen weer opnieuw moeten koppelen aan de natuurbescherming.
19 april, 2017/door Martin Woestenburg

Natuurbescherming is een kwestie van beschaving

Frank Berendse nam onlangs afscheid als hoogleraar in Wageningen. Hij werd bekend van zijn kritiek op het agrarisch natuurbeheer, maar in zijn nieuwe boekje 'Wilde apen', dat als ondertitel heeft 'Natuurbescherming in Nederland', is hij ook kritisch op de natuurorganisaties. De natuurbeweging heeft zich volgens Berendse veel te makkelijk weg laten zetten door Henk Bleker, waardoor het de toenmalige staatssecretaris lukte om rigoureuze bezuinigingen door te voeren voor natuur en landschap.
1 november, 2016/door Martin Woestenburg

Is het Friese landschap wel zo Fries?

"Verandering is het enige onveranderlijke in het landschap", citeert landschapsarchitect Peter de Ruyter zijn leermeester Alle Hosper. "Oftewel: het heeft weinig zin om ontwikkelingen tegen beter weten in tegen te houden. Het is veel interessanter om te onderzoeken hoe economische en andere ontwikkelingen de diversiteit en de kwaliteit van het landschap kunnen versterken." Ziedaar de ambitie achter het boek 'Vloeiend landschap'.
21 juni, 2016/door Martin Woestenburg

Schapen zijn geen dingen

Margo Vonk had haar boek Waar lopen de schapen? misschien beter Wat is een schaapherder? kunnen noemen. De dertien herders die zij portretteert, zijn allemaal verschillend. De een loopt in de duinen, de ander in stadsparken, de een zweert bij traditionele heideschapen, de ander heeft liever een eigen kruising met exotische Suffolks. Sommige schaapherders combineren het scheperen van de kudde met een zorgboerderij of de vermarkting van vlees en wol al streekproduct, anderen prijzen zich als het lukt om met Pasen tien weken oude, perfect afgemeste lammeren te kunnen leveren.
2 november, 2015/door Martin Woestenburg

Creatieve praktijkcombinaties

Waarom zorgen we niet dat de molenbiotoop vrij blijft van begroeiing, zodat de molen optimaal kan draaien? Waarom is het feit dat bijna alle Nederlandse bossen na 1850 ontginningsbossen zijn, niet beter zichtbaar in die bossen? En waarom kan je de muurvaren die groeit in de voegen van de kademuren van landgoed Eerde bij restauratiewerkzaamheden niet gewoon verwijderen?
2 november, 2015/door Martin Woestenburg

Kapel in badkamer

Van de oudste huizen van Zwolle is alleen ondergronds nog wat te vinden. De grote stadsbrand vernietigde in 1324 alle houten huizen die er toen stonden. Maar er zijn wel andere prachtige vondsten, blijkt uit het boek onZichtbaar Zwolle. Zo is op de eerste verdieping van een moderne uitbouw achter Sassenstraat 22-24, in de badkamer, een dichtgemetseld spitsboogvenster en een steunbeer te zien van de vijftiende eeuwse Sint Laurenskapel, die ergens na 1720 uit het binnenterrein achter de Sassenstraat en de Goudsteeg is verdwenen. Mooie verhalen.
2 november, 2015/door Martin Woestenburg

Prototype van stedenbouw in Beijing

In Beijing Danwei richten Italiaanse onderzoekers zich op een uniek Chinees stedenbouwkundig fenomeen in Beijing, de Danwei. Met het boek willen Italiaanse stedenbouwkundigen een tegenwicht bieden voor de 'dramatisering van extremen' die vaak de hoofdrol speelt in boeken over bijvoorbeeld het snelle verdwijnen van de traditionele hutong-buurten of de supersnelle bouw van wolkenkrabbers en wereldhavens.
2 november, 2015/door Martin Woestenburg
Toon Meer